Uslovi korišćenja

Učitavanje...

USLOVI KORIŠĆENJA

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS 62/2014) privredno društvo OGI d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta s obaveštava:

• da se prodaja robe putem internet sajta obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva OGI doo ul. Kneza Miloša br.5, matični broj 07871325, telefon +381 114 223-720
• da roba koja se prodaje putem internet sajta  poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji; 
• da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
• da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
• da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta  može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, uplatnicom u pošti ili banci;
• da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster PORUČI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
• da za sve porudžbine vrednosti manje od 8.000,00 dinara potrošač ima obavezu da troškove isporuke plati.. Za sve porudžbine čija je vrednost veća od 6.000,00 dinara isporuka je besplatna;
• da u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na način kako je to definisano Pravilnikom o postupanju po reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem ON LINE prodavnice, 
• da potrošač ima pravo da odustane od ugovora (odustane od kupovine) u roku od 14 dana od dana isporuke, a bez navođenja razloga za odustanak. U slučaju odustanka, potrošač snosi troškove vraćanja robe. 

S poštovanjem,